คลิ๊กเพื่ออ่านหนังสือสัมมาชีวะ คลิ๊กเพื่ออ่านหนังสือสัจจะลูกผู้ชาย

"ดอกไม้ที่สวยที่สุดในโลกยังไม่บาน
บทกวีเพราะที่สุดในโลกยังไม่ได้เขียน
ภาพเขียนงามที่สุดในโลกยังไม่ได้วาด
รัฐบาลที่ดีทีสุดในโลกยังไม่เกิด
สังคมที่มีความเป็นธรรม ที่น่าอยู่ที่สุดในโลกยังไม่ปรากฏ"


                               บุญชู โรจนเสถียร